Klimakterium objawy

Choć terminy menopauza, klimakterium i przekwitanie są używane w języku potocznym jako synonimy, to warto zauważyć, że w klasyfikacji medycznej nie są tożsame. Klimakterium jest bowiem szerszym okresem, obejmującym lata przed menopauzą (czyli całkowitym ustaniem krwawienia miesięcznego przypadającego na około 50 r.ż.), oraz po niej. Podczas klimakterium następują zmiany w organizmie kobiety.

Równowaga hormonalna.

Wiążą się one z zaburzeniami równowagi hormonalnej, powodowanej niedoborami estrogenu (którego produkcji zaprzestają żeńskie organy płciowe). Pierwszymi objawami, jakie możemy zaobserwować w okresie premenopauzalnym są m.in. zaburzenia natury emocjonalnej i psychicznej (huśtawki nastrojów, trudności z koncentracją, płaczliwość, uczucie przewlekłego zmęczenia, problemy ze snem). Do tych symptomów stopniowo dołączają również fizjologiczne, jak uderzenia gorąca, dyspareunia (powodująca dyskomfort zaróno podczas współżycia jak i codziennego funkcjonowania), osłabienie libido.

Zagrożenie osteoporozą.

W kolejnej fazie klimakterium zwiększa się również zagrożenie osteoporozą (spada gęstość kości), a także chorobami układu sercowo – naczyniowego (wzrasta ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom złego cholesterolu). Nierzadko pojawia się także nietrzymanie moczu w swej wysiłkowej postaci. Zaburzenia gospodarki hormonalnej mają zatem, jak widać, wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Choć klimakterium jest naturalnym procesem, nie oznacza to, że jego objawów nie można łagodzić. Współcześnie kobiety mają dostęp do wielu rodzajów leczenia. Wystaczy wybrać najbardziej optymalną metodę.

PODZIEL SIĘ: