Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu to inaczej jego niekontrolowane wydzielanie (niezależne od naszej woli, aż do całkowitego, bądź częściowego opróżnienia pęcherza). Jest to schorzenie, które implikuje zarówno problemy zdrowotne, jak i psychologiczne oraz społeczne. Wśród osób zagrożonych wystąpieniem NTM znajdują się głównie kobiety, jednak także mężczyźni mogą w pewnych okolicznościach zauważyć u siebie objawy. NTM w znacznej mierze dotyka osób w podeszłym wieku. Na częstość występowania NTM wpływają również takie czynniki jak: przebyte ciąże i porody, schorzenia neurologiczne, alkoholizm, infekcje układu moczowego, cukrzyca, schorzenia prostaty, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, choroby nerek, branie określonych leków oraz przebyte operacje chirurgiczne.
Pośród najczęściej występujących postaci NTM znajduje się m.in. wysiłkowe nietrzymanie moczu. Dotyka ono głównie kobiet, zwłaszcza w okresie menopauzy (co jest związane z niedoborami hormonalnymi). Do podstawowych objawów wysiłkowego NTM należy niekontrolowane wydalanie moczu podczas wzmożonego wysiłku, ale też czynności takich jak kaszel, kichanie czy śmiech. Co istotne – wydalenia nie poprzedzają żadne skurcze czy symptomy. Często osoba chora zauważa fakt „zmoczenia” się już po fakcie. Sytuacja jest więc podwójnie krępująca. Choroba rozwija się z różnym nasileniem, na ogół jednak objawy postępują (zwiększa się częstotliwość ataków, nie trzeba do nich tak dużego wysiłku jak na początku itd…). Przed podjęciem terapii zalecane jest dokładne badanie złożone z badania ogólnego (wraz z wywiadem lekarskim), posiewu moczu, badania krwi oraz w razie potrzeby badań urodynamicznych, radiologicznych oraz USG.
W wysiłkowym nietrzymaniu moczu możliwe jest wdrożenie różnorakiego leczenia. Można stosować zarówno terapię zachowawczą, obejmującą ćwiczenia (np. ćwiczenia mięśni Kegla), fizykoterapię, a także farmakologiczne środki. Jeśli to konieczne – dostępne są również formy leczenia chirurgicznego. Warto stosować także działania profilaktyczne – przestrzeganie zasad higieny, unikanie infekcji dróg moczowych, odpowiednią dietę, regularne oddawanie moczu oraz aktywność fizyczną.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Menopauza objawy 2021